Predstavljam Vam EDUCTOR, trenutno najnapredniji biorezonantni uređaj na svijetu. Svakodnevne stresne životne situacije, nepredvidljivost svakodnevnice i sve izazovnija ekološka situacija u svijetu, neminovno dovodi do mnogih pritisaka na psihičku ravnotežu i tjelesno...

read more