Eye Movement Desenzitization and Reprocessing 

EMDR je metoda koju je razvila Francine Shapiro 1991. godine, kao terapijsku metodu za rad sa psihološkim opterećenjima i traumama. U području posttraumatskih opterećenja EMDR je danas spada u metode za koje postoji najveći broj istraživanja u pogledu učinkovitosti na različitim populacijama i mnogi je smatraju jednom od najefikasnijih metoda za liječenje poremećaja iz tih područja.

Francine Shapiro pri objašnjenju djelovanja EMDRa polazi od toga da unutar zatvorenog fiziološkog sistema informacije bivaju prerađene na odgovarajući način i održava se stanje neurološke ravnoteže. Kod patoloških utjecaja, kao što su npr. intenzivna psihološka opterećenja, neposredno se mijenjaju neuralni elementi i ometa ranije automatski proces prorade informacija. Informacije povezane sa traumatskim iskustvom (afekti, kognicije, oblici ponašanja) bivaju «zaleđeni u vremenu» («frozen in time») i vanjski ili unutarnji podražaji ih uvijek iznova aktiviraju, što kod osobe izaziva uvijek iznova odgovarajuće simptome. Putem stimulacije EMDR metodom ponovo se aktivira prirodna prorada informacija što odgovara razrješenju traume i ponovno uspostavljanju neuralne ravnoteže. Kod određenih psihičkih opterećenja postoji znatno povišena vegetativna bazična podraženost i smanjena sposobnost diskriminacije između neutralnih i ugrožavajućih podražaja.

Kod rada sa EMDR metodom se osoba istovremeno koncentrira na unutarnju predodžbu i pripadnu pozitivnu ili negativnu procjenu u odnosu na sebe, svoje osjećaje i tjelesna stanja i pritom pozornost obraća na vanjski podražaj, u ovom slučaju bilateralnu vizualnu ili taktilnu stimulaciju.

EMDR je psihoterapeutski pristup koji omogućava oslobađanje emocionalnih trauma kroz urođene sposobnosti mozga za reparaciju traumatskih sjećanja.

EMDR se uspješno primjenjuje u radu sa:

 • Post-traumatskim stresom kod odraslih i djece
 • Akutne traumatizacije
 • Anksioznost i/ili depresija
 • Tuga
 • Konfliktni odnosi, problemi u partnerskim ili obiteljskim odnosima
 • Ekstremnih reakcija žalovanja
 • Smanjenja psihološki uvjetovanog stresa koji prati oboljenja
 • Fobija, strahovi, toksični ili kronični stres
 • Paničnih poremećaja
 • Poremećaja prehrane
 • Disocijativnih smetnji
 • Dugotrajne opterećenosti negativnim mislima i osjećajima
 • Poremećajima sna
 • Destruktivnim emocijama, duboke mržnje, osuđivanje

.. također ga primjenjujemo i ukoliko želite povećati svoje samopouzdanje i imati bolje rezultate u:

 • Sportu
 • Javnim nastupima, prezentacijama, govorništvu

EMDR se može primjenjivati u sklopu različitih oblika psihoterapijskog i savjetodavnog rada.

Kome je namijenjena EMDR terapija ?

EMDR izvorno je otkrivena za rad s klijentima koji imaju povijest traume i kojima je dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), no tijekom godina integrirana je u liječenje drugih poremećaja kao što su poremećaji prehrane, poremećaji ovisnosti, tuge, paničnih poremećaja, disocijativni poremećaji i mnogi drugi poremećaji koji imaju traumatsku komponentu povezanu s njima. EMDR je specijalizirana terapija koja zahtijeva posebnu certifikaciju i licenciranje stoga je mogu isključivo provoditi terapeuti koji su za nju educirani.

Metoda EMDR omogućuje brzu desenzibilizaciju traumatskih sjećanja i kognitivno restrukturiranje koje vodi značajnom smanjenju simptoma (emocionalni stres, ometajuće misli, anksioznost, flashback, noćne more).

Što predstavlja EMDR ?

EMDR je integrativna psihoterapija utemeljena na dokazima za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i druge psihijatrijske poremećaje, probleme mentalnog zdravlja i somatske simptome. Model na kojem se temelji EMDR, adaptivna obrada informacija (AIP), pretpostavlja da je velik dio psihopatologije posljedica neprilagodljivog kodiranja i/ili nepotpune obrade traumatičnih ili uznemirujućih nepovoljnih životnih iskustava. To smanjuje sposobnost klijenta da integrira ta iskustva na prilagodljiv način.

EMDR terapija omogućuje nastavak normalne obrade informacija i integracije. Konkretno, EMDR se bavi problemima koji uključuju prošlost, sadašnjost i budućnost ciljajući na prošla iskustva, trenutne okidače i buduće potencijalne izazove, rezultira ublažavanjem prisutnih simptoma, smanjenjem ili uklanjanjem uznemirujućeg sjećanja, poboljšanim pogledom na sebe, olakšanje od tjelesnih smetnji i rješavanje sadašnjih i budućih očekivanih okidača.

EMDR postiže rješavanje traumatskih i uznemirujućih nepovoljnih životnih iskustava kroz standardizirani skup postupaka i kliničkih protokola koji uključuje dvostruki fokus pažnje i izmjeničnu bilateralnu vizualnu, slušnu i/ili taktilnu stimulaciju (u svojoj praksi primjenjujem taktilni pristup). Ovaj proces aktivira komponente sjećanja na uznemirujuće životne događaje i olakšava nastavak adaptivne obrade informacija i integracije.

Traumatski događaji i/ili uznemirujuća nepovoljna životna iskustva mogu se neprilagodljivo kodirati u sjećanju što rezultira neadekvatnom ili oštećenom vezom s memorijskim mrežama koje sadrže više prilagodljivih informacija. Smatra se da do patologije dolazi kada je adaptivna obrada informacija oslabljena tim iskustvima koja su neadekvatno obrađena. Informacije su neprilagodljivo kodirane i nefunkcionalno povezane unutar emocionalnih, kognitivnih, somatosenzornih i vremenskih sustava. Sjećanja stoga postaju osjetljiva na nefunkcionalno prisjećanje s obzirom na vrijeme, mjesto i kontekst te se mogu doživjeti u fragmentiranom obliku. Sukladno tome, nove informacije, pozitivna iskustva i afekti ne mogu se funkcionalno povezati s uznemirujućim sjećanjem. Ovo oštećenje povezivanja i rezultirajuća neadekvatna integracija doprinose nastavku simptoma.

U EMDR-u, specifični i dobro definirani postupci liječenja olakšavaju ponovnu obradu informacija korištenjem pristupa liječenju koji optimizira stabilizaciju klijenta prije, tijekom i nakon ponovne obrade uznemirujućih i traumatskih sjećanja i povezanih podražaja. EMDR pristup psihoterapiji je olakšati klijentovu urođenu sposobnost iscjeljivanja. Stoga je tijekom ponovne obrade pamćenja intervencija terapeuta svedena na najmanju moguću mjeru za kontinuitet ponovne obrade informacija.

Kako se provodi terapija EMDR?

Većina pojedinaca se pita što se zapravo događa u tipičnoj EMDR terapiji. U prvom dolasku uzima se detaljna anamneza klijenta, utvrđuje se uzrok traume i klijent bude savjetovan i temeljito pripremljen na idući susret, pri kojem se u opuštenom tjelesnom stanju, klijent usredotočuje na traumatični događaj ili zabrinjavajuće sjećanje i identificira uvjerenje koje ima o sebi povezano s tim iskustvom (na primjer, u suočavanju sa silovanjem, osoba može vjerovati “prljav/a sam”). Osoba se prepušta naviranju emocija koje se izmjenjuju, a posebnim pristupom one se ujedno i neutraliziraju. U procesu rada, formiraju se i pozitivne emocije te one „popunjavaju“ prostor na kojem su se nalazile negativna sjećanja. Identificiraju se sve tjelesne senzacije, misli i emocije koje prate sjećanje. Terapija traje sve dok se senzacije ne umire i dok klijent ne osjeti olakšanje i mir. Uobičajeno trajanje jednog tretmana je 60 minuta.

Klijent obrađuje traumu uz stimulaciju obje hemisfere mozga. Odabrano pozitivno uvjerenje se zatim instalira, putem bilateralnog kretanja, da zamijeni ono negativno. Vjeruje se da EMDR djeluje jer “bilateralna stimulacija” zaobilazi područje mozga koje je zapelo zbog traume i sprječava lijevu stranu mozga da sama umiri desnu stranu mozga.

Tijekom ovog postupka, klijenti imaju tendenciju “obraditi” sjećanje na način koji vodi do mirnog rješenja. To često rezultira povećanim uvidom u prijašnje uznemirujuće događaje i dugotrajne negativne misli o sebi koje su proizašle iz izvornog traumatskog događaja. Na primjer, žrtva napada može shvatiti da nije kriva za ono što se dogodilo, da je sada na sigurnom, da je događaj stvarno gotov i, kao rezultat toga, može ponovno steći opći osjećaj sigurnosti.

Što mogu očekivati ​​nakon EMDR terapije ?

Rezultati sudjelovanja u EMDR tretmanu razlikuju se od osobe do osobe, ali većina klijenata doživi osjetno olakšanje već nakon prvog tretmana. Nakon terapije, klijenti izvješćuju o značajnim, očitim poboljšanjima i suptilnim spoznajama. To često uključuje ukupnu povećanu otpornost na životne stresove, osjećaj slobode i povećane motivacije.

Iskustva neposredno nakon EMDR sesije ovisi o sadržaju sesije, suradljivosti i prepuštanju klijenta tijeku terapije, ali iskustva većine mojih klijenata govore u prilog da se već nakon prvog tretmana osjećaju znatno bolje i često navode da povezana negativna uvjerenja i sjećanje koje je do nedavno moglo izazvati intenzivne negativne osjećaje, nakon tretmana više nemaju nikakvu snagu ni značaj.

Nakon završetka liječenja

Ciljevi bilo kojeg liječenja mentalnog zdravlja uključuju smanjenje intenziteta simptoma i povećanje otpornosti na stresne situacije. EMDR posebno cilja na prošla iskustva koja informiraju trenutne reakcije na događaje, kao i potencijalne buduće događaje koji mogu potaknuti trenutnu tjeskobu. Kao rezultat toga, klijent se usuđuje suočiti s novim izazovima, osjeća povećano samopouzdanje, poboljšava se sposobnost da ostane u sadašnjosti, te se poboljšavaju vještine razumijevanja samog sebe.

Ovisno o specifičnim potrebama i iskustvima klijenta, EMDR tretman može biti kratkoročni ili dugotrajniji. Liječenje se može kombinirati i s  tradicionalnom psihološkom terapijom razgovorom. Uobičajeno je da se klijenti koji su iskusili značajne rezultate EMDR-a ponovno uključe u liječenje kako bi radili na dodatnim ciljevima.

Nuspojave EMDR terapije

Općenito, EMDR se smatra ubrzanim terapijskim procesom, koji može rezultirati povećanim intenzitetom uobičajenih nuspojava.

Nuspojave EMDR-a mogu uključivati:

 • Privremeni umor, osjećaj žeđi
 • Osvještavanje emocija
 • Živopisni snovi
 • Osjećaj olakšanja
 • Opuštenost, motivacija, samopouzdanje
 • Probuđena energiju

Da li je EMDR učinkovit?

Do sada su izvršene nebrojene studije u periodu duljem od 10 godina koje potvrđuju EMDR kao učinkovitu metodu koja se temelji na dokazima za liječenje PTSP-a, anksioznosti i depresije. Sudionici su prijavili smanjenje simptoma kod PTSP-a od 36% do 95%, sa sličnim smanjenjem simptoma anksioznosti, depresije i komorbidne psihoze. Studije su otkrile da 45% do 93% sudionika više ne ispunjava dijagnostičke kriterije za PTSP nakon EMDR liječenja.

Na kontrolnim pregledima koji su obavljeni 6 do 18 mjeseci nakon tretmana, klijenti su izvijestili o kontinuiranom ublažavanju simptoma i općenito poboljšanoj kvaliteti života.

EMDR se smatra jednim od najisplativijih i najbrže djelujućih tretmana mentalnog zdravlja za oporavak od traume.

Da li je EMDR djelotvoran za rad s djecom i adolescentima ?

Svjetska zdravstvena organizacija (2013.), kao i Međunarodno društvo za proučavanje traumatskog stresa (ISTSS, 2018.) prepoznala je EMDR kao učinkovitu terapiju i za djecu i adolescente koji su doživjeli traumatske događaje i PTSP.

Uobičajeno je da se djeca i adolescenti osjećaju uznemireno nakon traume. U većini slučajeva simptomi se popravljaju unutar nekoliko tjedana. Mali će postotak djece i adolescenata razviti simptome posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) kao i druge simptome poput tjeskobe ili beznađa. Neka djeca i adolescenti mogu imati koristi od primanja terapijske potpore za oporavak od traume, a EMDR je jedna od takvih terapija koje pomažu. Također se pokazalo da EMDR pomaže djeci i adolescentima s nizom drugih psiholoških poteškoća, uključujući anksioznost i depresiju.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) je priznat od:


Nazovite 091 444 3 555  i rezervirajte termin.

Tretmani

5

Partnerski odnosi

5

Psiholosko savjetovanje

Newsletter

Prirodno liječenje

Provjerite djelotvornost prirodnog liječenja

SAZNAJ VIŠE

0
  0
  Košarica
  Košarica je praznaVrati se u dućan